Conference
© România 2022

Dialogul culturilor - între tradiţie şi modernitate

Ediţia a XVIII-a, 10-11 iunie 2016, Alba Iulia


Prezentare

Sesiunea științifică internațională Dialogul culturilor - între tradiție și modernitate, organizată de Departamentul de Filologie și de Centrul de Cercetări Filologice și Dialog Multicultural din cadrul Facultății de Istorie și Filologie a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, se află la cea de-a XVIII-a ediție. Este o ediție aniversară, în 2016 Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia sărbătorind 25 de ani de la înființare.
 
Sesiunea științifică internațională se adresează cadrelor universitare, cercetătorilor din domeniul științelor umaniste și cadrelor didactice din învățământul preuniversitar din România și din străinătate, cărora le propunem, în acest an, următoarele axe tematice:
  • Raporturi, conexiuni, interferenţe culturale în spaţiul european, în sincronie şi diacronie;
  • Studii culturale;
  • Discurs, limbaj, comunicare;
  • Didactica disciplinelor filologice: perspective moderne în învăţământul preuniversitar şi universitar.
În urma procesului de evaluare, lucrările se vor publica în „Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica” (ISSN 1582-5523), periodic recunoscut CNCSIS în categoria B+ (2009 şi 2010), acreditat CNCS în categoria B (2011) şi indexat BDI. CEEOL (2007) și BDI. EBSCO (2014) sau într-un volum cu ISBN, publicat la Editura Aeternitas, acreditată CNCS pentru domeniul Filologie în categoria C (2011).
Best view on 1024x768px screen resolution.