Comitetul de organizare
© România 2021

COMITETUL DE ORGANIZARE

  • Prof. univ. dr. Ileana GHEMEȘ
  • Conf. univ. dr. Georgeta ORIAN
  • Conf. univ. dr. Diana CÂMPAN
  • Conf. univ. dr. Valeria PIORAȘ
  • Conf. univ. dr. Rodica PIOARIU
  • Lect. univ. dr. Marcela CIORTEA
  • Lect. univ. dr. Valentin TODESCU
  • Lect. univ. dr. Gabriel BĂRBULEȚ
  • Lect. univ. dr. Coralia TELEA
  • Asist. univ. dr. Iuliana WAINBERG