Taxe de participare
© România 2021

TAXE DE PARTICIPARE


Taxa de participare este de 150 Lei sau 35 Euro (pentru participanții internaționali)
Plata se va face, după caz, în unul dintre următoarele conturi (la achitare se va preciza: PENTRU SESIUNEA ȘTIINȚIFICĂ DIALOGUL CULTURILOR):

In LEI pentru participanţii români
Cont Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen,  Nr.5, Alba Iulia,
CIF/VAT number 5665935, IBAN: RO06TREZ00220F335000XXXX 
TREZORERIA ALBA IULIA;
Adresa: Str. Primăverii, nr.10


In EURO pentru participanţii străini
account of Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia, str Gabriel Bethlen,  Nr.5, Alba Iulia,
CIF/VAT number 5665935, IBAN:  RO37BTRLEURCRT0006338302 
Bank: BANCA TRANSILVANIA SA
Bank address: ALBA IULIA
SWIFT CODE: BTRLRO22

Taxa include: mapa și programul conferinței, 1 exemplar Proceeding/revistă la publicarea lucrării, pauzele de cafea.


Participanții sunt rugați să transmită o copie scanată a dovezii de plată, pe adresa conferinței, până la data de 25 mai 2016: conferinta_filologie_alba_iulia@yahoo.com