Cerințe de redactare a lucrărilor
© România 2021

CERINȚE DE REDACTARE A LUCRĂRILOR

  • Lucrările vor fi redactate folosind una dintre versiunile de procesare de text: WORD (98, 2000, 2003), în format A4, la un rând; textul va fi aliniat la stânga şi la dreapta (Justified); distanţele faţă de margini vor fi: sus 2,5 cm; jos 2,25 cm; stânga 2,25 cm; dreapta 2,25 cm. Lucrarea se va redacta cu font Times New Roman, cu următoarele specificaţii: 
  • Titlul lucrării va fi scris cu majuscule, TNR bold, italic, 11pt, centrat (cuvintele din titlu, pe care autorul doreşte să le evidenţieze, vor fi încadrate de ghilimele); 
  • La două rânduri sub titlu se va  nota: numele şi prenumele autorului (autorilor) cu majuscule, TNR bold, 11 pt, precedate de gradul didactic şi urmate de denumirea universităţii / instituţiei de provenienţă, toate acestea fiind centrate; 
  • Rezumatul şi 5-8 cuvinte-cheie se vor scrie obligatoriu în limba engleză, cu TNR italic, 11 pt la 2 rânduri distanţă faţă de numele instituţiei;
  • La două rânduri sub cuvintele-cheie se va scrie textul lucrării, TNR 11 pt, cu spaţiere de un rând; 
  • Titlurile capitolelor şi subcapitolelor vor fi scrise cu font TNR bold, 11 pt.  şi vor fi numerotate cu cifre arabe, respectiv cu litere mici;
  • Notele bibliografice vor fi scrise la subsolul fiecărei pagini, cu TNR 9 pt. 
  • Bibliografia va apărea la sfârşitul lucrării, în următoarea ordine: titlul Bibliografia (sau referinţe bibliografice etc.) va fi aliniat la stânga şi scris cu TNR 11 pt, bold; autorii vor fi scrişi în ordine alfabetică: numele autorului (cu majuscule, TNR 11 pt), prenumele (TNR, 11 pt), titlul lucrării cu TNR 11 pt, italic, localitatea, editura, anul, numărul paginii/paginilor (în cazul citării), şi acestea din urmă cu TNR 11 pt; 
  • Exemplu: CURTICĂPEANU, Doina, Dimitrie Cantemir, în Mic dicţionar. Scriitori români, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1978, pp. 114-115. 
  • Paginile nu se vor numerota şi este preferabil ca lucrarea să aibă număr par de pagini.